سخن روز /
فهرست مجوزهای اعطایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

فهرست مجوزهای اعطایی سال های 1401 و 1402

 

           عنوان مجوز

متقاضیان

تاریخ درخواست اولیه توسط متقاضیان تشکیل تعاونی

تاریخ اخذ مجوز سازمان مرکزی تعاون روستایی

شماره مجوز

مجوز تاسیس شرکت تعاونی آبزی پروران شهرستان سلسله

جمعی از تولید کنندگان

07/10/1401

12/10/1401

24268/401/342

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی رومشگان

جمعی از تولیدکنندگان مرغ

09/06/1401

22/06/1401

13665/401/342

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی شهرستان کوهدشت

جمعی از متقاضیان تأسیس شرکت

10/12/1401

14/12/1401

30391/401/342

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروران فیروزآباد الیگودرز

جمعی از متقاضیان تأسیس شرکت

22/04/1402

25/04/1402

9644/402/342

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی نخودکاران دلفان

جمعی از نخودکاران و فعالان در زمینه نخود

11/10/1402

20/10/1402

26751/402/342

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی پرواربندان گوساله شهرستان کوهدشت

جمعی از متقاضیان تأسیس شرکت

26/06/1402

30/07/1402

18452/402/342

 


تاریخ به روز رسانی:
1403/02/02
تعداد بازدید:
218
Powered by DorsaPortal