سخن روز /
فهرست مناقصات و مزایده ها

عنوان مناقصه:تعمیرات سقف سوله

شرکت کنندگان درمناقصه:

1-شرکت مهر افلاک شمس

2-حامین سازه توانا

3-بنیاد گستر گرین

4-پرهون سازه زیگورات

آدرس لینک:https://eproc.setadiran.ir/eproc/supplierResponses.do

به نام خدا

آگهی استعلام بهاء از پیمانکاران حقیقی یاحقوقی (نوبت اول )

باعنایت به اینکه سازمان تعاون روستایی استان لرستان در نظر دارد تعمیرات سقف دو دستگاه انبار 2000تنی و 250تنی از محل اعتبارات ابلاغی در شهرستان سلسله وبخش فیروز آباد و مومن آباد برابرنقشه و جزییات اجرایی و مشخصات فنی ذیل وپیوست را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی یاحقیقی واجد شرایط و حائز رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای رزومه کاری وصلاحیت پیمانکاری و رضایت نامه اداری از دستگاه های اجرایی استان دعوت می شود با توجه به موقعیت جغرافیایی پروژه؛ نوع مصالح مصرفی ،مسافت حمل و جابجایی مصالح ،دستمزد وتآمین آب وبرق مصرفی قیمت پیشنهادی خود را بر اساس آنالیز قیمت ها با احتساب کسورات قانونی بیمه و مالیات بصورت سطح زیربنا ومقطوع بر اساس بخشنامه شماره 1299188/96مورخه 4/5/96سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا تاریخ21/1/1402از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.

جزئیات اجرایی

1-حمل و نصب پوشش سقف باورق گالوانیزه کرکره شده60/ میلیمتر ،پشم و شیشه به ضخامت 50میلی متر و تور مرغی گالوانیزه یک اینج برابر نقشه و جزییات اجرایی و فنی پروژه

2-ورق گالوانیزه سقف از کیفیت و سلامت لازم برخوردار است.سلامت ورق در حین اجرای کار برعهده پیمانکار است.تنها ده درصدمساحت زیر بنا مازاد بر ورق موجود جهت تعویض یا آسیب در حین کاربعد از صورتجلسه ورقهای معیوب مورد تایید کارفرما میباشد .پشم شیشه و تور مرغی کاملا تعویض میشود.

3-متراژ زیربنا انبارها در حدود1403 متر مربع که با احتساب زیر بنا کامل و 20درصد شیب سقف ویک متر بالکن دور تا دور میباشد ( کل مساحت برابر نقشه و جزییات اجرایی و فنی پروژه)

4-حسن انجام کار پروژه بمبلغ 5 درصد قرار داد بمدت یکسا ل شمسی (دوازده ماه شمسی) از زمان تحویل موقت پروژه میباشد.

5-دستگاه نظارت سازمان تعاون روستایی استان و سازمان مرکزی ایران میباشند

6- مدت قرارداد 3 ماه شمسی می باشد

7-پرداخت ها بر حسب پیشرفت کارو تایید مهندس ناظر و ارائه فاکتور می باشد .

8-تضمین بانکی شرکت در مناقصه پنج درصد پیشنهاد قیمت شرکت کننده می باشد .

9- پیشنهاد قیمت پروژه بر اساس قیمت متر مربع زیر بنا و بصورت مقطوع بر اساس بخشنامه شمار1299188/96مورخ 4/5/96می باشد قیمت به صورت سر جمع میباشد و پرداخت هر گونه اضافه پرداختی شامل تعدیل ،مابه التفاوت مصالح ،اضافه کاری و هزینه های جانبی به هر طریق غیر ممکن می باشد .

10-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشند

11-با توجه به اینکه اعتبارات طرح به صورت عمرانی می باشد لذا انجام بیمه تحت عنوان بیمه تمام خطر موضوع قرار داد (بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان ) الزامی است .

12- کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات وارزش افزوده طبق قانون محاسبه و توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد

13- خرید کلیه مصالح مصرفی دستمزد، حمل و اجرا و ..... بعهده پیمانکار می باشد.استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت الزامی است.

14- پیمانکار موظف است پس از بازدید از محل اجرای پروژه و در نظر گرفتن تامین آب، برق و نیروی انسانی ماهر و فنی و حجم عملیات باقی مانده برابر بندهای فوق قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید.

15-لازم به ذکر است نقشه و جزئیات اجرای و فنی پروژه مقدم بر سایر دستورالعمل ها است.

16-داشتن گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.

17-آب بندی سقف الزامی است .

18-کلیه ضایعات ائم از تور مرغی .پیچ .پشم شیشه .ورقهای معیوب و....متعلق به کارفرما است.

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
36
Powered by DorsaPortal