سخن روز /
میزخدمت
 
تشکیل وانحلال اتحادیه های شهرستانی/استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی دربخش کشاورزی
 
 شرح خدمت
مجوزی است که به منظور اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع، افزایش کمی و کیفی تولید و فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای توان اقتصادی و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزی به شرکت های تعاونی تولید روستایی متقاضی داده می شود.
 
درخواست خدمت
 
 ارائه خدمت
 
 مستندات مورد نیاز

 اتحادیه شهرستانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره شرکت های تعاونی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات شرکت های تعاونی مذکور، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان احراز هویت حقوقی

اتحادیه استانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره اتحادیه های شهرستانی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات ا تحادیه شهرستانی، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

 
قوانین ومقررات
 

 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه های بعدی ( مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354)

 
استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)
 
پاسخ به سئوالات متداول

1-حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه های شهرستانی یا استانی چند شرکت /اتحادیه می باشد؟

حداقل 5 شرکت یا اتحادیه باید برای تشکیل اتحادیه های شهرستانی یا استانی تشکیل شده باشد

 2-شرایط اتحلال اتحادیه های شهرستانی یا استانی چیست؟

خارج شدن از حدنصاب لازم –کاهش سرمایه-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

 3-وضعیت مطالبات اتحادیه از اعضا چگونه است؟

جزء مطالبات ممتازه میباشد.

 4-انتقال سهام اتحادیه به غیرعضو چگونه است؟ 

                            انتقال سهام غیرعضو ممنوع میباشد.
 
مدت زمان انجام خدمت

 مجوزی است که به منظور اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع، افزایش کمی و کیفی تولید و فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای توان اقتصادی و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزی به شرکت های تعاونی تولید روستایی متقاضی داده می شود.

 
 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 ندارد

 مسئول اصلی ارائه خدمت

 طبقه همکف –اداره آموزش وتوسعه تعاونیها

  مراحل گردش کار

 درخواست کتبی تشکیل اتحادیه وتشکیل پرونده

 بررسی وکنترل درخواست واعلام نظر به استان

 صدور مجوز اولیه وارسال فرم هیئت موسس وتشکیل حساب غیرقابل برداشت

 صدور مجوز رسمی وارسال آگهی تاسیس ثبت دردفترخانه

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/29
تعداد بازدید:
1301
Powered by DorsaPortal