سخن روز /
تاریخچه و سیر تکاملی تعاون

تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون تجارت، زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که می توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 با ماهیت شرکت سهامی دولتی ( 77.2 درصد سهم دولت و 22.8 درصد سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی) و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال1348 به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید.

با توجه به مفاد ومواد اساسنامه قانونی این سازمان ، وظیفه توسعه روستایی وبخش کشاورزی از طریق تعاونی ها و تشکل ها بر عهده این سازمان قرار گرفته است.
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/29
تعداد بازدید:
814
Powered by DorsaPortal