سخن روز /
معاونت فنی و بازرگانی
 
نام ونام خانوادگی: آقای مرتضی معتمد

شماره تماس: 88901389

شماره دورنگار: 88803911

آدرس الکترونیکی: D_business@corc.ir


خلاصه شرح وظایف معاونت فنی بازرگانی :

1-جمع آوری آمار واطلاعات لازم درمورد میزان تولید انواع محصولات کشاورزی ودامی وبرنامه ریزی برای خرید وبازار یابی محصولات کشاورزی ودامی با رعایت سیاست کشاورزی دولت

2-تهیه وابلاغ دستورالعملهای لازم بمنظور خرید محصولات کشاورزی (تضمینی وتوافقی )

3-ایجاد تسهیلات لازم در زمینه صدور محصولات کشاورزی ودامی بخارج از کشور با همکاری وزارت بازرگانی

4-پیش بینی وپیشنهاد اعتبارات مورد لزوم جهت اجرای برنامه فروش وتامین زیان احتمالی حاصل از مابه التفاوت خرید وفروش محصولات کشاورزی ودامی

5-بررسی وضعییت حساب نهایی فروش یکساله هریک از محصولات دامی وکشاورزی وگزارش سود وزیان اجرای برنامه به هیات مدیره سازمان

6-جمع آوری اطلاعات لازم بمنظور برآورد نوع ومقدار کالاهای مصرفی مورد احتیاج اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی

7-شرکت در جلسات واحدهای تامین وتوزیع کالا

8-تنظیم برنامه بمنظور تاسیس وتوسعه وانحلال فروشگاههای مصرف ومواد سوختی(نفت سفید-گازوییل-بنزین-نفت کوره)شرکتهای تعاونی ورستایی

9-راهنمایی وفراهم نموذن تسهیلات لازم برای تهیه محل کار فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستایی

10-بررسی در مورد چگونگی اداره فروشگاهها وارایه روشهای مناسب بمنظور اداره امور فروشگاهها

11-نظارت بر عملکردکارکنان فروشگاهها وارایه رهنمود لازم در مورد انتخاب فروشندگان جدید

12-تهیه بخشنامه ها ودستورالعملهای لازم در زمینه توسعه وبهبود شبکه توزیع کالا در سراسر تعاونیهای روستایی کشورو.....

13-ایجاد تسهیلات لازم بمنظور تهیه وسایل بسته بندی وظرف گیری وانبار وسردخانه مورد نیاز
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/26
تعداد بازدید:
38670
Powered by DorsaPortal